Codau Ymarfer

Mae’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd wedi darparu ystod o Godau Ymarfer sydd wedi’u bwriadu i ddarparu fframwaith ar gyfer Sicrhau a Gwella Ansawdd yn effeithiol, gan gefnogi a galluogi staff a myfyrwyr i ymgysylltu’n llawn â darparu profiad o ansawdd da ar gyfer myfyrwyr ar draws pob rhaglen ac ar bob lefel astudio. Mae’r Codau Ymarfer wedi’u bwriadu i ddarparu trosolwg gryno o brosesau allweddol, ynghyd â chwestiynau cyffredin mwy manwl, gan ddarparu dull cam wrth gam o sicrhau ansawdd yn effeithiol. Mae’r Codau Ymarfer hyn yn ceisio bod yn seiliedig ar dystiolaeth, ac maent yn seiliedig ar y disgwyliadau a’r dangosyddion yng Nghod Ansawdd Addysg Uwch y DU (Asiantaeth Sicrhau Ansawdd ar gyfer Addysg Uwch). 


Partneriaethau Cydweithredol

Arholwyr Allanol

Dysgu Addysgu ac Asesu

Ymchwil Ôl-raddedig

Llunio, Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni


 

< Sicrhau Ansawdd ym Mhrifysgol Abertawe | Partneriaethau Cydweithredol >

 

css.php