Adroddiad Fy Arholwr Allanol

Mae Prifysgol Abertawe’n penodi Arholwyr Allanol ar gyfer yr holl raglenni. Cânt eu dewis am eu harbenigedd pwnc a’u profiad, ac maent yn eu swyddi am bedair blynedd. Fel arfer, maent yn mynd i Fyrddau Dyfarniadau a Chynnydd, asesiadau adolygu, gan gynnwys sgriptiau arholiadau, aseiniadau cyrsiau, prosiect neu draethodau estynedig ac yn llunio adroddiad ar ansawdd a safonau bob blwyddyn.

Maent yn rhoi cadarnhad diduedd ac annibynnol bod y gweithdrefnau ar waith ym Mhrifysgol Abertawe wedi’u dilyn a bod y prosesau asesu a dosbarthu’n deg ac yn unol â safonau cenedlaethol ar gyfer dyfarniadau.

I weld adroddiadau Arholwr Allanol ar gyfer eich rhaglen, defnyddiwyd y dolenni isod:


Coleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau

Coleg Peirianneg

Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton
Israddedig:
Ôl-raddedig a Addysgir:

Yr Ysgol Reolaeth

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Y Coleg Gwyddoniaeth

< Cymuned Adolygu Myfyrwyr| Newyddion a Digwyddiadau >

css.php