Arholwyr Allanol

 arteffactMae Arholwyr Allanol yn chwarae rôl hollbwysig wrth sicrhau safonau ac mae’r Brifysgol yn ymrwymedig i’w cefnogi wrth wneud hynny, yn unol ag Arbenigedd Allanol Côd Ansawdd yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA).

Bydd Côd Ymarfer ar gyfer Arholwyr Allanol y Brifysgol yn rhoi’r wybodaeth y mae ei hangen arnoch o ran y pethau canlynol:

Penodi Arholwyr Allanol
Meini Prawf Penodi
Rôl yr Arholwr Allanol
Wybodaeth a Chymorth
Adroddiadau’r Arholwyr Allanol
Talu Ffioedd a Threuliau
Canllawiau ar gyferTrefniadau Dwyochrog ar gyfer Arholi Allanol

Os yw’n well gennych weld y côd ymarfer hwn fel PDF rhyngweithiol, cliciwch ar y llun isod:

Cod Ymarfer: Arholwyr Allanol

 

< Cod Ymarfer: Partneriaethau | Penodi Arholwyr Allanol >

css.php