Gwaith Grŵp

Pobl i siarad â nhw:

Joanne Hudson, Athro Cysylltiol - Coleg Peirianneg

Mae Joanne yn cymryd rhan yn Rhaglen Drws Agored y Brifysgol, sy’n cael ei chydlynu gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT). Defnyddiwch y ddolen ganlynol os oes diddordeb gennych mewn arsylwi ar ddulliau Joanne.

https://salt.swan.ac.uk/open-door/


Kevin Arbuckle, Darlithydd –Y Coleg Gwyddoniaeth

Mae Kevin yn cymryd rhan yn Rhaglen Drws Agored y Brifysgol, sy’n cael ei chydlynu gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT). Defnyddiwch y ddolen ganlynol os oes diddordeb gennych mewn arsylwi ar ddulliau Kevin.

https://salt.swan.ac.uk/open-door/


< Asesu Ffurfiannol Cynwysoldeb >

css.php