Niferoedd Mawr o Fyfyrwyr

Decorative

Pobl i siarad â nhw:

Sian Rees, Athro Cysylltiol - Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Mae Sian yn cymryd rhan yn Rhaglen Drws Agored y Brifysgol, sy’n cael ei chydlynu gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT). Defnyddiwch y ddolen ganlynol os oes diddordeb gennych mewn arsylwi ar ddulliau Sian.

https://salt.swan.ac.uk/open-door/


Mark Coleman, Uwch Ddarlithydd – Coleg Peirianneg

Mae Mark yn cymryd rhan yn Rhaglen Drws Agored y Brifysgol, sy’n cael ei chydlynu gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT). Defnyddiwch y ddolen ganlynol os oes diddordeb gennych mewn arsylwi ar ddulliau Mark.

https://salt.swan.ac.uk/open-door/


< Gweithgareddau Rhyngweithiol | Cymuned Dysgu >

css.php