Trafodaeth

Pobl i siarad â nhw:

Sharon Harvey, Athro Cyswllt – Coleg Y Gwyddorau Dynol Ac Iechyd

Mae Sharon yn cymryd rhan yn Rhaglen Drws Agored y Brifysgol, sy’n cael ei chydlynu gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT). Defnyddiwch y ddolen ganlynol os oes diddordeb gennych mewn arsylwi ar ddulliau Sharon.

https://salt.swan.ac.uk/open-door/


Danny McCarroll, Athro – Y Coleg Gwyddoniaeth

Mae Danny yn cymryd rhan yn Rhaglen Drws Agored y Brifysgol, sy’n cael ei chydlynu gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT). Defnyddiwch y ddolen ganlynol os oes diddordeb gennych mewn arsylwi ar ddulliau Danny.

https://salt.swan.ac.uk/open-door/


< Cyfranogiad Cynulleidfa | Dysgu Trwy Brofiad >

css.php