Dysgu Gweithredol

Pobl i siarad â nhw:

Sian Rees, Athro Cysylltiol - Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau

Mae Sian yn cymryd rhan yn Rhaglen Drws Agored y Brifysgol, sy’n cael ei chydlynu gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT). Defnyddiwch y ddolen ganlynol os oes diddordeb gennych mewn arsylwi ar ddulliau Sian.

https://salt.swan.ac.uk/open-door/


Michelle Raithby, Athro Cysylltiol - Coleg Y Gwyddorau Dynol ac Iechyd

Mae Michelle yn cymryd rhan yn Rhaglen Drws Agored y Brifysgol, sy’n cael ei chydlynu gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT). Defnyddiwch y ddolen ganlynol os oes diddordeb gennych mewn arsylwi ar ddulliau Michelle.

https://salt.swan.ac.uk/open-door/


< Cymorth Academaidd | Asesu Dilys >

css.php