Yr Amgylchedd a’r Gymuned Ymchwil

Mae amgylchedd ymchwil Prifysgol Abertawe’n gynhwysol ac yn gefnogol i’r holl fyfyrwyr ymchwil ac mae’n cyfuno arloesedd a chyfleusterau ardderchog i sicrhau bod ymchwil amlddisgyblaethol yn ffynnu.  Ceir hefyd nifer o gymunedau ymchwil i fyfyrwyr ymuno â nhw.


Moeseg ymchwil a llywodraethu

Mae Prifysgol Abertawe wedi ymrwymo i sicrhau’r safonau uchaf o ran moeseg ac uniondeb ymchwil.  I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n tudalennau gwe pwrpasol.


Pa Ysgoloriaethau a Dyfarniadau sydd ar gael i Fyfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig?

Mae nifer o ysgoloriaethau a dyfarniadau ar gael i fyfyrwyr cartref a myfyrwyr rhyngwladol ym Mhrifysgol Abertawe yma.


< Hyfforddi a Datblygu | Goruchwylio Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig >

css.php