Goruchwylio Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig

Caiff yr holl fyfyrwyr ymchwil eu cefnogi gan oruchwylwyr sydd â sgiliau priodol.  I gael rhagor o wybodaeth am yr hyn i’w ddisgwyl gan oruchwylwyr ymchwil, gweler Canllaw i Oruchwylio Ymchwil Prifysgol Abertawe.


Sut mae cynnydd a phresenoldeb myfyrwyr ôl-raddedig yn cael eu monitro?

Mae Canllaw i Fonitro Cynnydd Prifysgol Abertawe’n diffinio’r prosesau monitro cynnydd yn glir.

I gael rhagor o wybodaeth ynghylch monitro presenoldeb myfyrwyr ymchwil a’r rhesymeg dros hynny, gweler y Canllaw i Fonitro Presenoldeb Myfyrwyr Ymchwil Ôl-raddedig a Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir.


 

< Yr Amgylchedd a’r Gymuned Ymchwil | Asesu Graddau Ymchwil >

css.php