Tîm Adborth Myfyrwyr

Mae’r Tîm Adborth Myfyrwyr yn gyfrifol am gasglu a dadansoddi data adborth myfyrwyr at ddibenion gwella ansawdd, yn enwedig cyfleoedd i staff ddefnyddio adborth myfyrwyr.


Sophie Leslie, Swyddog Datblygu Partneriaethau ac Adborth Myfyrwyr

Cyfrifoldebau:

  • Gweinyddu a dadansoddi Arolygon Mawr Abertawe, Adborth ar Fodiwlau ac Unitu.
  • Cyfleoedd eraill am adborth gan fyfyrwyr, gan gynnwys gweinyddu arolygon ychwanegol.
  • Croesgyfeirio a dosbarthu data adborth myfyrwyr at ddibenion gwella

Manylion Cyswllt: sophie.leslie@swansea.ac.uk

Amdanaf Fi: Swyddog Datblygu Partneriaethau ac Adborth Myfyrwyr ac Uwch Gymrawd o’r Academi Addysg Uwch yw Sophie. Mae ei gwaith yn archwilio profiad y myfyrwyr a gwella ansawdd yn y brifysgol, ymgysylltu â myfyrwyr a phartneriaethau â myfyrwyr.  Mae ymchwil flaenorol wedi canolbwyntio ar fyfyrwyr fel partneriaid, cymunedau dysgu ar-lein a dysgu gan gyfoedion, a datblygu rhinweddau staff a’u pwysigrwydd o ran profiad y myfyrwyr. Mae Sophie’n goruchwylio’r sianelau adborth gan fyfyrwyr canolog gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i Arolygon Mawr Abertawe, Adborth ar Fodiwlau ac Unitu.

 


Hayley Coffey, Swyddog Datblygu Partneriaethau ac Adborth Myfyrwyr

Manylion Cyswllt: h.j.coffey@swansea.ac.uk

Cyfrifoldebau:

  • Gweinyddu adborth am fodiwlau ar gyfer y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd.
  • Cyfranogiad staff a myfyrwyr mewn adborth am fodiwlau

·  Cynnal a chadw a gwella meddalwedd arolygon a meddalwedd gysylltiedig.  

Amdanaf Fi: Ar ôl gweithio mewn swyddfeydd Cyfreithwyr am lawer o flynyddoedd, yn fwy diweddar fel Cynorthwy-ydd Personol Cyfreithiol, ymunodd Hayley â Phrifysgol Abertawe yn 2009. Mae Hayley wedi gweithio’n cefnogi gweinyddu achosion myfyrwyr mewn asesiadau, apeliadau, cwynion a materion disgyblu. 

Yn fwy diweddar, mae ei rolau wedi cynnwys cefnogi’r Gwasanaethau Partneriaeth ac Ymgysylltu â Myfyrwyr, a bellach mae Hayley’n gweithio fel Swyddog Adborth Myfyrwyr yn y tîm Gwasanaethau Ansawdd Academaidd wrth weinyddu a chefnogi adborth ar fodiwlau ar gyfer y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd.


Sophie Thomas, Swyddog Datblygu Partneriaethau ac Adborth Myfyrwyr

Manylion Cyswllt: s.m.l.thomas@swansea.ac.uk

Cyfrifoldebau:

Amdanaf Fi: Symudodd Sophie i’r rôl Swyddog yn nhîm y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn 2022 a, chyn hynny, bu’n Gynorthwy-ydd Adborth Myfyrwyr yn y Tîm  Partneriaeth ac Ymgysylltu â Myfyrwyr gan ymuno â nhw yn 2018. Cyn hynny, enillodd Sophie radd is-raddedig a gradd Meistr mewn Cyfieithu o Brifysgol Abertawe. 

 


 

Jac Davies, Cynorthwy-ydd Adborth Myfyrwyr 

Cyfrifoldebau: 

  • Ymdrin ag ymholiadau drwy  e-bost  
  • Dadansoddi data hanesyddol myfyrwyr trwy systemau EvaSys ac EvaSys+  
  • Creu arolygon adborth ar fodiwlau.  

Manylion Cyswllt: jac.p.davies@swansea.ac.uk

Amdanaf Fi:

Cyn ymuno â’r Brifysgol, enillodd Jac radd mewn Cerddoriaeth a, chyn hynny, bu’n gweithio i J.D. Wetherspoon ac Admiral cyn cymryd rhan yn y rhaglen TAR yn ystod 2020-2021. Mae ei brif gyfrifoldebau’n cynnwys y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd, gan sicrhau bod holl arolygon y Gyfadran wedi’u creu a’u hagor yn y cyfnod amser cywir gan ddatrys problemau y gallai aelodau’r Gyfadran eu profi. 


< Tîm Cyfathrebu, Rheoliadau a Chyhoeddiadau Digidol | Operations and Support Team >

css.php