Y Tîm Rheoliadau, Systemau a Chyfathrebu

Mae’r Tîm Rheoliadau, Systemau a Chyfathrebu yn gyfrifol am oruchwylio rheoliadau’r Brifysgol, gan sicrhau y cânt eu cyfleu’n effeithiol i holl fyfyrwyr a staff, ac am reoli datblygiad systemau, prosesau a strategaethau cyfathrebu ar gyfer y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd, i sicrhau y gall myfyrwyr a staff ddod o hyd i’r wybodaeth y mae ei hangen arnynt.

Fiona Rees-Cridland

Fiona Rees-CridlandSwyddog Datblygu Ansawdd Academaidd, Rheoliadau, Systemau a Chyfathrebu

Manylion Cyswllt: 01792 (29) 5155

Cyfrifoldebau: Rheoliadau, cyhoeddiadau (gan gynnwys y Rheoliadau Academaidd a Datblygu Llawlyfrau, penodau o’r Côd Ymarfer ynghyd â chydlynu polisïau Dysgu ac Addysgu’r Brifysgol), ac Arwain a Rheoli Prosiect.


Amdanaf Fi:

Ymunodd Fiona Rees-Cridland â Phrifysgol Abertawe ym 1997 a chyn hynny, bu’n gweithio ym Mhrifysgol Bangor. Mae gan Fiona brofiad helaeth ym maes gweinyddiaeth addysg uwch, ac mae ganddi arbenigedd mewn asesu myfyrwyr, rheoliadau a gweithdrefnau, graddio, achosion myfyrwyr, sicrhau ansawdd, apeliadau myfyrwyr a materion sy’n ymwneud â dysgu ac addysgu. Yn flaenorol, bu Fiona yn Ohebydd Cangen Cymdeithas Gweinyddwyr Prifysgolion ac ar hyn o bryd, mae’n aelod cysylltiol o Gymdeithas Rheolwyr Prosiect ac mae ganddi gymhwyster rheoli prosiectau.


 

< Tîm Ymgysylltu Allanol | Tîm Gweithrediadau a Chymorth >

 

css.php