Holi

Pobl i siarad â nhw:

Tom Hannant, Ddarlithydd – Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Mae Tom yn cymryd rhan yn Rhaglen Drws Agored y Brifysgol, sy’n cael ei chydlynu gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT). Defnyddiwch y ddolen ganlynol os oes diddordeb gennych mewn arsylwi ar ddulliau Tom.

https://salt.swan.ac.uk/open-door/


Trish Rees, Uwch-ddarlithydd - Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton

Mae Trish yn cymryd rhan yn Rhaglen Drws Agored y Brifysgol, sy’n cael ei chydlynu gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT). Defnyddiwch y ddolen ganlynol os oes diddordeb gennych mewn arsylwi ar ddulliau Trish.

https://salt.swan.ac.uk/open-door/


< Sesiynau Iaith Ymarferol | Seminar >

css.php