Tîm Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni

Mae’r Tîm Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni’n arbenigo mewn datblygu rhaglenni a phortffolios a chymeradwyo, rheoli a sicrhau ansawdd yr holl raglenni astudio’n barhaus, gan sicrhau y gall y Brifysgol gynnig i fyfyrwyr bortffolio o raglenni arloesol a lywir gan y farchnad sydd oll yn cynnig sicrwydd ansawdd o ran y dysgu, yr addysgu a’r profiad a gynigir i fyfyrwyr.


James Bennett

James Bennett, Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd: Dylunio, Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni

Cyfrifoldebau: d.j.bennett@swansea.ac.uk

Meysydd Cyfrifoldeb: Llunio, Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni, Ysgrifennydd i’r Bwrdd Rheoli Rhaglenni, y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni a’r Pwyllgor Ymgynghori Academaidd. Partner Ansawdd y Gwasanaethau Ansawdd Academaidd ar gyfer y Gyfadran Meddygaeth, Iechyd a Gwyddor Bywyd a’r Coleg, Prifysgol Abertawe.

Amdanaf Fi:

Mae James yn arwain yr is-dîm sy’n gyfrifol am lunio, datblygu, cymeradwyo ac adolygu rhaglenni, gan oruchwylio prosesau cymeradwyo rhaglenni’r Brifysgol, yn ogystal ag adolygu rhaglenni a modiwlau bob blwyddyn ac adolygu ansawdd bob pum mlynedd. Mae James yn Gymrawd Cysylltiol o AdvanceHE ac yn Aelod Achrededig o’r AUA (Association of University Administrators). Ef yw Eiriolydd yr AUA ar ran Prifysgol Abertawe hefyd.


 

Helen Macrae, Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd: Dylunio, Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni

Cyfrifoldebau: h.m.macrae@swansea.ac.uk

Meysydd Cyfrifoldeb: Llunio, Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni, Ysgrifennydd i’r Bwrdd Rheoli Rhaglenni, y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni a’r Pwyllgor Ymgynghori Academaidd. 

Amdanaf Fi:

Ymunodd Helen â’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd ym mis Ebrill 2021 lle mae’n gweithio’n bennaf yn y Tîm Rhaglenni’n cefnogi’r prosesau dylunio, datblygu, cymeradwyo ac adolygu rhaglenni a Phwyllgorau a Byrddau. Cyn hyn, bu Helen yn gweithio fel athrawes Ysgol Gynradd ac wedyn fel athrawes gwaith maes awyr agored mewn Daearyddiaeth a Bioleg, gan weithio’n bennaf gyda myfyrwyr Safon Uwch rhwng 2013 a 2020.  Derbyniodd Helen ei BSc (Daearyddiaeth ac Astudiaethau Datblygu Rhyngwladol) ym Mhrifysgol Caer a’i TAR lefel Gynradd o Brifysgol Liverpool Hope.  


Theresa Carlsen, Swyddog Datblygu Ansawdd Academaidd: Dylunio, Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni (Secondiad tan 31 Awst 2022)

Cyfrifoldebau: t.l.carlsen@swansea.ac.uk 

Meysydd Cyfrifoldeb:

Hyrwyddo prosesau a pholisïau sicrhau a gwella ansawdd academaidd. Cefnogi proses Cymeradwyo Rhaglenni’r Brifysgol. Cefnogi a chydlynu proses adolygu ansawdd integredig academaidd y Brifysgol. Cyfrannu at gyhoeddiadau, rheoliadau, polisïau, gweithdrefnau a systemau sefydliadol allweddol.

Amdanaf Fi:

Cwblhaodd Theresa ei gradd israddedig mewn Bioleg ym Mhrifysgol Caerfaddon. Ar ôl dewis cwblhau prosiect addysg blwyddyn olaf, penderfynodd Theresa ddilyn gyrfa mewn addysgu gan astudio TAR ym Mhrifysgol Plymouth cyn cymryd rôl athro gwyddoniaeth mewn ysgol yn Wiltshire. Er i Theresa fwynhau gweithio ym myd addysg, penderfynodd nad addysgu oedd orau iddi, felly ymunodd â Phrifysgol Abertawe fel Cynorthwy-ydd Ansawdd Academaidd ym mis Mehefin 2021. Yna symudodd Theresa i’r Tîm Ymchwil Ôl-raddedig yn y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg fel Cynorthwy-ydd Cymorth Ymchwil Ôl-raddedig. Ar hyn o bryd mae Theresa ar secondiad gyda’r Gwasanaeth Ansawdd Academaidd.


< Tîm Rheoli | Tîm Ymgysylltu Allanol >

css.php