Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni

Mae’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni yn Bwyllgor ar lefel y Brifysgol, sy’n adrodd yn uniongyrchol i’w riant bwyllgor, sef y Pwyllgor Dysgu, Addysgu ac Ansawdd. Pwrpas y pwyllgor yw gwneud argymhellion i’w cymeradwyo ac ar gyfer pob rhaglen a modiwl traws-sefydliadol newydd, ac i adolygu a gwneud argymhellion ar newidiadau i raglenni a modiwlau traws-sefydliadol cyfredol.

Cylch Gorchwyl y Pwyllgor: Darllenwch y Cylch Gorchwyl llawn ar gyfer y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni.

Cadeirydd: TBC

Ysgrifennydd: James Bennett, Helen Macrae, Laura Baker

Cyflwyno papur: Cwblhewch ac atodwch y dalen glawr i’ch papur, a’i gyflwyno i academicprogrammes@swansea.ac.uk.

Ymholiadau: Darllenwch ein Cwestiynau Cyffredin Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni am fwy o fanylion. Os bydd angen unrhyw wybodaeth bellach arnoch, e-bostiwch academicprogrammes@abertawe.ac.uk neu cysylltwch ag aelod o Dîm y Rhaglenni yn uniongyrchol  

< Pwyllgor Dysgu, Addysgu ac Ansawdd | Bwrdd Rheoli Rhaglenni >

css.php