Prosesau Ar Ôl Cymeradwyo

Good University Guide 2019

Yn dilyn cymeradwyaeth gan y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni, dylai Tîm y Cynnig wedyn gyflawni cyfres o weithgareddau y mae’n ofynnol eu cwblhau cyn lansio’r rhaglen a derbyn myfyrwyr. Bydd y Brifysgol hefyd yn ymgymryd â nifer o brosesau cymeradwyo swyddi i greu rhaglen yn y sefydliad (gan gynnwys codau llwybr ac UCAS lle bo’n berthnasol) a hysbysu’r holl bartïon perthnasol.


Camau Gweithredu sy’n Ofynnol:
  • Bodloni unrhyw amodau cymeradwyo a mynd i’r afael ag unrhyw argymhellion ar gyfer gwella.
  • Marchnata a hyrwyddo’r rhaglen a recriwtio myfyrwyr.
  • Sicrhau bod tudalennau gwe’r Rhaglen yn cael eu creu, eu bod yn gywir a’u bod yn cael eu lansio (gan gynnwys tudalennau’r Set Gwybodaeth Allweddol (KIS)).
  • Enwebu a phenodi Arholw(y)r Allanol.
  • Cwblhau Llawlyfrau Myfyrwyr perthnasol ar gyfer Modiwlau a’r Rhaglen.
  • Sicrhau bod tudalennau priodol ar gyfer modiwlau’n cael eu creu a’u poblogi ar Blackboard.
  • Aseinio’r Rhaglen i Fwrdd Astudiaethau presennol neu gynnull un newydd.
  • Yn achos Rhaglen Gydweithredol/Rhaglenni Cydweithredol – sicrhau bod hyfforddiant digonol yn cael ei roi i’r partneriaid cydweithredol ar reoliadau a gweithdrefnau’r Brifysgol.

< Cam Cymeradwyo | Datblygu Rhaglen gyda Phartner (Rhaglenni Cydweithredol) >

css.php