Tîm Gweithrediadau a Chymorth

Wendy Leslie

Wendy Leslie: Cynorthwyydd Gwella Ansawdd Academaidd

Prif Gyfrifoldebau: Cefnogi Pwyllgorau a Byrddau, Adolygiadau Ansawdd, Gweithrediadau a Chydlynu Tîm

Manylion Cyswllt: 01792 (60) 2168 


Amdanaf Fi:

Ymunodd Wendy â’r Brifysgol ar ddechrau 2014, gan weithio i gychwyn yn y Swyddfa Rhaglenni Israddedig a Addysgir yn cefnogi’r Byrddau Asesu a Dyfarnu a chynnig cymorth i’r Byrddau Academaidd a Gweithredol. Yn hwyrach fel rhan o’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd, mae Wendy wedi gweithio ar sawl Pwyllgor yn ogystal ag Adolygiadau Ansawdd a Gwaith Ymgysylltu â Cholegau.Ers dechrau 2018, mae wedi bod yn cydlynu’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni fel Ysgrifennydd, gan sicrhau y caiff rhaglenni newydd eu hadolygu a’u cymeradwyo. Mae hi hefyd yn rhan o Fyrddau Viva Ymchwil Ôl-raddedig.


James Bennett

James Bennett: Cynorthwyydd Gwella Ansawdd Academaidd

Prif Gyfrifoldebau:Cefnogi Pwyllgorau a Byrddau, Adolygiadau Ansawdd, Gweithrediadau a Chydlynu Tîm

Manylion Cyswllt: 01792 (60) 6759


Amdanaf Fi:

Ymunodd James â’r Brifysgol fel Cynorthwy-ydd Asesu a Dyfarnu yn y Gwasanaethau Academaidd i Fyfyrwyr yn 2017. Cyn hynny, roedd James yn athro Saesneg. Ymunodd â’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd ym mis Mai 2018  fel Cynorthwy-ydd Gwella Ansawdd Academaidd. Bellach, mae’n gweithio’n bennaf yn y Timoedd Rhaglenni a Gweithrediadau, gan gynnig cefnogaeth i’r Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni a’r Bwrdd Rheoli Rhaglenni. Mae James hefyd yn chwarae rôl ganolog wrth gydlynu’r broses Adolygu  Ansawdd a chadw cofnodion canolog cyfredol o Achrediadau Proffesiynol y Brifysgol.Enillodd James ei MA (Astudiaethau Llenyddol Saesneg) a’i TAR o Brifysgol Dyrham ac mae’r meysydd  addysgol penodol sydd o ddiddordeb iddo’n cynnwys: Dysgu, Addysg ac Asesu, Hunaneffeithiolrwydd Myfyrwyr a Meddylfryd Twf.


Tîm Rheoliadau, Systemau a Chyfathrebu | Cysylltu â Ni >

css.php