Gwybodaeth am y Farchnad

Mae’n hanfodol i’r Coleg/Ysgol lunio achos eglur sy’n dangos bod y rhaglen yn ddichonadwy ac felly, bydd y Bwrdd Rheoli Rhaglenni’n disgwyl gweld Adroddiad Gwybodaeth am y Farchnad ynghyd â’r ddogfen Profi Cysyniad. Darparu tystiolaeth o alw yn y farchnad am y cwrs; bydd Tîm Gwybodaeth am y Farchnad, fel rhan o’r tîm Marchnata, Recriwtio a Rhyngwladol, yn darparu adroddiad Gwybodaeth am y Farchnad a fydd yn seiliedig ar amrywiaeth o ffynonellau data allweddol efallai na fyddant ar gael i Golegau/Ysgolion.

I wneud cais am Adroddiad Gwybodaeth am y Farchnad, dylai’r Tîm Cynnig gysylltu â’r Tîm Gwybodaeth am y Farchnad a chyflwyno’r Ffurflen Cais am Wybodaeth am y Farchnad am y Farchnad. Gall prosesu adroddiadau gymryd hyd at chwe wythnos gwaith, gan ddibynnu ar y galw a’r cymhlethdod, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn ystyried yr amser hwn wrth gynllunio.


Camau Gweithredu sy’n Ofynnol:
  • Cwblhau a chyflwyno cais am Adroddiad Gwybodaeth am y Farchnad.

 

< Cam Cynllunio Cysyniadau A Busnesau | Cam y Cynnig >

css.php