Pwyllgor Dysgu, Addysgu ac Ansawdd

Mae’r Pwyllgor Dysgu, Addysgu ac Ansawdd yn Bwyllgor ar lefel y Brifysgol, sy’n adrodd yn uniongyrchol i’r Senedd ac mae ganddo drosolwg strategol o faterion sy’n ymwneud ag addysgu, dysgu ac asesu ar bob lefel astudio a gwella profiad myfyrwyr.

Mae Cyfarwyddwyr Dysgu ac Addysgu’r Coleg yn cwrdd cyn pob pwyllgor i drafod a blaenoriaethu eitemau sy’n ymwneud ag Addysgu, Dysgu ac Asesu.

Cadeirydd: Professor Martin Stringer

Ysgrifennydd: Joanna Parketny

Cyflwyno papur: Cwblhewch ac atodwch y dalen glawr i’ch papur, a’i gyflwyno i learningandteaching@swansea.ac.uk.

Ymholiadau: Os oes angen mwy o wybodaeth ar unrhyw adeg, e-bostiwch learningandteaching@swansea.ac.uk.

 

< Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol | Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni >

css.php