Dysgu Gwrthdro

Pobl i siarad â nhw:

Nigel Francis, Uwch Ddarlithydd – Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe

Dyma Dr Nigel Francis yn rhannu ei brofiad o ‘wrthdroi’ yn ei ystafell ddosbarth; ei resymeg, y gwersi a ddysgwyd, yr hyn i’w wneud a pheidio ei wneud a dadansoddiad ystadegol o effaith y newidiadau a gyflwynwyd ganddo yn un o’i fodiwlau.

https://videostream.swan.ac.uk/View.aspx?id=24077~5h~zCbGwP8VBB.


Simon Bott, Professor – College of Science

Mae Simon yn cymryd rhan yn Rhaglen Drws Agored y Brifysgol, sy’n cael ei chydlynu gan Academi Dysgu ac Addysgu Abertawe (SALT). Defnyddiwch y ddolen ganlynol os oes diddordeb gennych mewn arsylwi ar ddulliau Simon.

https://salt.swan.ac.uk/open-door/


Dysgu Trwy Brofiad | Asesu Ffurfiannol >

css.php