Llunio, Datblygu a Chymeradwyo Rhaglen Astudio Newydd

Fel yn achos datblygu cynnyrch ar gyfer y farchnad, mae’r broses o lunio rhaglen academaidd newydd yn gofyn am amser, ymrwymiad, partneriaeth a dealltwriaeth o egwyddorion academaidd ac addysgol allweddol.

Gall hyn fod yn eithaf brawychus ond mae’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn darparu amrywiaeth o ddewisiadau o ran hyfforddiant, datblygu a chefnogi i gynorthwyo datblygwyr rhaglenni drwy’r broses o ddatblygu a chymeradwyo rhaglenni. Diben y gefnogaeth hon yw diwallu anghenion datblygwyr rhaglenni, gan ystyried lefel y profiad sydd gan y tîm. Mae’r diagram a’r disgrifiadau isod yn darparu trosolwg o gamau amrywiol datblygu a chymeradwyo rhaglen astudio newydd.

Mae’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd wedi datblygu Cynllun Cyflwyno Rhaglenni ar gyfer datblygwyr, a fydd yn eich tywys drwy’r camau sy’n ofynnol ac yn pennu cerrig milltir allweddol i’ch helpu i strwythuro eich datblygiad. Darperir amserlen datblygu ddangosol a argymhellir hefyd, at ddiben cyfeirio; cofiwch fod hyn yn cymryd amser i lwyddo a gwnewch yn siŵr eich bod yn trin hwn fel prosiect mawr. Gall datblygu rhaglen astudio newydd gymryd cyhyd â dwy flynedd.

Os ydych yn ystyried datblygu rhaglen newydd, neu os nad ydych yn siŵr sut i fynd i’r afael â’r hyn rydych yn ei gynllunio, cysylltwch â’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd i weld sut y gallwn eich helpu.

Mae’r cyrff canlynol, sy’n rhan o strwythur llywodraethu’r Brifysgol, yn cyfrannu at y gwaith o ddatblygu, cymeradwyo ac adolygu rhaglenni newydd:

Lefel y Llywodraethu Corff Cam
Coleg/Ysgol Pwyllgor Dysgu ac Addysgu

a

Bwrdd Astudiaethau

Cynnig/Datblygu
Prifysgol Bwrdd Rheoli Rhaglenni Cynllunio Cysyniadau a Busnesau/Cynnig
Prifysgol Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni a Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol Datblygu/Cymeradwyo
Prifysgol Pwyllgor Dysgu, Addysgu ac Ansawdd

 

Cymeradwyo

 

Gweler Sicrhau Ansawdd a Safonau i gael rhagor o wybodaeth am strwythur llywodraethu’r Brifysgol o ran Sicrhau Ansawdd.

 

< Llunio, Datblygu, Cymeradwyo ac Adolygu Rhaglenni | Cam Cynllunio Cysyniadau a Busnesau >

css.php