Cam Cynllunio Cysyniadau A Busnesau

artifact

Rhaid profi’r holl gysyniadau a syniadau newydd cyn gwneud ymdrech sylweddol i’w llunio a’u datblygu. Dylech chi ystyried cynnwys myfyrwyr ac arbenigedd allanol o ddechrau’r broses hon i sicrhau bod y rhaglen wedi’i llunio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid allweddol. Yn fewnol, bydd y Bwrdd Rheoli Rhaglenni’n goruchwylio’r cam hwn ar ran y Brifysgol a bydd Pwyllgorau Dysgu ac Addysgu/Ymchwil y Coleg/yr Ysgol yn goruchwylio’r cam hwn ar lefel y Coleg/yr Ysgol. Diben sefydlu’r cysyniad hwn yw sicrhau bod syniadau’n cyd-fynd â blaenoriaethau strategol y Brifysgol ar gyfer datblygiad a thwf. Rhaid cofnodi a chyflwyno’r holl gysyniadau newydd gan ddefnyddio fersiwn grynodeb y Ffurflen Profi Cysyniadau.

Bob blwyddyn, bydd y Brifysgol yn adolygu data Dadansoddiad Ystadegol Addysg Uwch (HESA) (yn ganolog ac o fewn Colegau/Ysgolion), gan ystyried tueddiadau recriwtio ym myd Addysg Uwch yn genedlaethol, ynghyd â data a gwybodaeth ategol a gasglwyd gan y Swyddfa Datblygu Rhanbarthol. At ei gilydd, mae’r Brifysgol wedi llunio strategaeth Datblygu Portffolio sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd i gofnodi cynnydd. Yn ogystal â hyn, gall Colegau/Ysgolion ddatblygu a chyflwyno cysyniadau ychwanegol yn fewnol, y gellir fod wedi’u hysgogi drwy nodi marchnadoedd twf newydd posib, yn ôl gofynion cyflogwyr neu gyrff comisiynu neu wedi’u codi yng nghyfarfodydd Byrddau Astudiaethau.

Mae cam Cynllunio Cysyniadau a Busnes y broses yn cyd-fynd ag Egwyddor Arweiniol 1 a Egwyddor Arweiniol 2 Llunio a Datblygu Cyrsiau fel yr amlinellir yn y ddogfen Cyngor ac Arweiniad sy’n gysylltiedig â Chôd Ansawdd ASA y DU.


Camau Gweithredu sy’n Ofynnol:
  • Ffurflen Prawf o Gysyniad wedi’i chwblhau
  • Ceisio Cymeradwyaeth Pwyllgor Dysgu ac Addysgu/Ymchwil y Coleg
  • Ceisio Cymeradwyaeth y Bwrdd Rheoli Rhaglenni

< Llunio, Datblygu a Chymeradwyo Rhaglen Astudio Newydd | Cam Gwybodaeth am y Farchnad >

 

css.php