Pwyllgorau a Byrddau

arteffact

Mae’r Gwasanaethau Ansawdd Academaidd yn rheoli nifer o Bwyllgorau a Byrddau ar lefel y Brifysgol, sy’n rhan o’r Seilwaith Ansawdd Academaidd. Os ydych chi’n aelod o un o’r canlynol, cliciwch ar y ddolen berthnasol i gael rhagor o wybodaeth.

Pwyllgor Cynghori Academaidd ar gyfer Coleg  (AAC)

Y Pwyllgor Rheoliadau ac Achosion Academaidd  (ARCB)

Y Bwrdd Partneriaethau Cydweithredol  (CPB)

Pwyllgor Dysgu, Addysgu ac Ansawdd (LTQC)

Y Pwyllgor Cymeradwyo Rhaglenni (PAC)

Y Bwrdd Rheoli Rhaglenni (PMB)

University and College Committee Structure for Standards and Quality

< Cod Ymarfer: Arholwyr Allanol | Pwyllgor Cynghori Academaidd >

css.php