Polisïau

arteffact

Mae rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau’r Brifysgol yn cyd-fynd â’r Côd Ansawdd a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd sef y corff sy’n monitro ac yn cynghori sefydliadau ar safonau ac ansawdd.

Agorwch y dolenni isod i weld y polisïau cyfredol yn yr adrannau canlynol:

Asesu a Chynnydd

Ymddygiad a Chwynion

Rheoliadau Prifysgol Eraill

 

< Adolygiad Ansawdd | Llawlyfrau’r Brifysgol >

 

css.php