Pwyllgor Ymgynghorol Academaidd

artifact Pwyllgor Prifysgol gyfan yw’r Pwyllgor Ymgynghorol Academaidd (AAC) sy’n rhan o’r Gwasanaeth Ansawdd Academaidd a ddiwygiwyd yn y Gwasanaethau Academaidd.Mae’r Pwyllgor yn adrodd i’r Uwch-dîm Rheoli (Prifysgol Abertawe) ac Uwch-dîm Rheoli (Navitas UK). Mae’r Pwyllgor Ymgynghorol Academaidd (AAC) yn gyfrifol am sicrhau natur agored a thryloywder ym mhob mater sy’n gysylltiedig â phartneriaeth rhwng Prifysgol Abertawe a’r Coleg. Mae hefyd yn gyfrifol am gefnogi prosesau sicrhau ansawdd a gwella’r Coleg. Yn y materion hyn, bydd y Pwyllgor Ymgynghorol Academaidd yn ystyried canllawiau arfer gorau allanol sydd wedi’u cynnwys yn argymhellion yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA) a datganiadau meincnodi perthnasol eraill a chanllawiau gan gyrff allanol

Cadeirydd: Professor Deborah Youngs

Ysgrifennydd: James Bennett

Cyflwyno papur: Cwblhewch daflen flaen y Bwrdd a’i hatodi i’ch papur, gan ei chyflwyno i quality@swansea.ac.uk. Ymholiadau: Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ar unrhyw adeg, e-bostiwch quality@swansea.ac.uk.  

< Bwyllgorau a Byrddau | Bwrdd Rheoliadau ac Achosion Academaidd >

 

css.php